اخلاق در مذاکره

اخلاق در مذاکره: نحوه برخورد با فریب در میز مذاکره

چگونه اخلاق در مذاکرات می تواند نتایج را در میز مذاکره تغییر دهد؟ شما پیش خود می گویید هرگز در طول مذاکره دروغ نخواهید گفت چون معیارهای اخلاقی  مستحکمی دارید – درست است؟ حال تصور کنید که پس از گذراندن ماه‌ها که به دنبال شغل جدید بودید ، پیشنهاد جذابی …

توضیحات بیشتر »