پیامهای غیرکلامی و زبان بدن در مذاکره

تصمیم گیری در مورد محل مذاکره: مکان مدنظر شما یا من؟

آیا چیزی به نام مزیت میدان خانگی در مذاکره وجود دارد؟ آیا انتخاب محیط مناسب می تواند در مذاکره تفاوت ایجاد کند؟ همه مشاوران املاک سه قانون املاک را می دانند:   “1- محل مذاکره     2-محل مذاکره      3-محل مذاکره” وقتی نوبت به انجام معاملات می رسد، انتخاب محیط مذاکره …

توضیحات بیشتر »